RAFT

Set against a backdrop of our shifting politics and opinions of migration, five of the company's extraordinary dancers explore a world that could be far away from home. Joined by a local cast, they question how it would be if we were the ones who had little chance of going back home, and less again of moving on to somewhere new. 

Yn wyneb meddwl a barn anwadal ynghylch mudo, mae pum dawnsiwr penigamp y cwmni yn mynd i fforio byd sydd efallai ymhell o gartref. Ac ar y cyd gyda chast lleol, holant sut fyddai arnom ni petai gennym fawr o obaith dychwelyd yno a llai eto fyth o’i throi hi tuag at dir newydd.                                            

Choreography/Coreograffi: Gwyn Emberton & Maya Gomez, Sophia Preidel, Hampus Bergenheim, Antony Daly Luna, Matteo Marfoglia Sound design/Dyluniad sain: Sion Orgon Lighting design/Dyluniad golau: Aideen Malone Stage design/Dyluniad llwyfan: Becky Davies Dramaturge/Dramatwrg:  Lou Cope  Animateur: Lara Ward                                                                                                                                            

logos.jpg