Final Raft poster Landscape.jpg

Raft -- Dates/Dyddiadau

3 / 10 / 2017 Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre 7.30pm

5 / 10 / 2017 Theatr Brycheiniog, Brecon/Aberhonddu 7.30pm

7 / 10 / 2017 The Stiwt, Rhosllanerchrugog 7.30pm  

10 / 10 / 2017 Ffwrnes, Llanelli 7.30pm

19 / 10 / 2017 The Riverfront/Glan yr Afon, Newport/Casnewydd 7.30pm

24 / 10 / 2017 The Hafren, Newtown/Drenewydd 7.30pm                        

27 / 10 / 2017 Galeri, Caernarfon 7.30pm

                                                                                                                                   

Our new production Raft is touring Wales during October 2017. 

Set against a backdrop of our shifting politics and opinions of migration, five of the company's extraordinary dancers explore a world that could be far away from home. Joined by a local cast, they question how it would be if we were the ones who had little chance of going back home, and less again of moving on to somewhere new. 

 

Choreography/Coreograffi: Gwyn Emberton     Sound design/Dyluniad sain: Sion Orgon       Lighting design/Dyluniad golau: Aideen Malone   Stage design/Dyluniad llwyfan: Becky Davies Dramaturge/Dramatwrg:  Lou Cope                                                                                                                                                 

Mae'n cynhyrchiad newydd, Raft, yn teithio ledled Cymru fis Hydref 2017.

Yn wyneb meddwl a barn anwadal ynghylch mudo, mae pum dawnsiwr penigamp y cwmni yn mynd i fforio byd sydd efallai ymhell o gartref. Ac ar y cyd gyda chast lleol, holant sut fyddai arnom ni petai gennym fawr o obaith dychwelyd yno a llai eto fyth o’i throi hi tuag at dir newydd.