BABULUS - iCoDaCo 2016/17

(Gwyn Emberton Dance, ilDance, Johanna Nuutinen and Eddie Ladd)

BABULUS BRINGS TOGETHER GWYN EMBERTON AND EDDIE LADD WITH CHOREOGRAPHERS LEE BRUMMER AND ISRAEL ALONI FROM SWEDISH DANCE COMPANY ILDANCE AND FINNISH CHOREOGRAPHER JOHANNA NUUTINEN AS PART OF ICODACO 2016 (INTERNATIONAL CONTEMPORARY DANCE COLLECTIVE) IN THIS INTIMATE DANCE THEATRE PRODUCTION. 

FIVE INTERNATIONALLY RECOGNISED DANCER-CHOREOGRAPHERS PRESENT THIS COMPELLING BUT RAW WORK.  COMING FROM VERY DIFFERENT ARTISTIC BACKGROUNDS AND WITH DIFFERENT CREATIVE VOICES, THEY EXPOSE THE JOYS, CHALLENGES AND PITFALLS OF MAKING A SHOW TOGETHER.

WITH DANCE, SONG AND STORYTELLING ACROSS MULTIPLE LANGUAGES, BABULUS QUESTIONS THE HOW AND WHY OF COMMUNICATION AND WHAT WE DO WHEN WE CANNOT HIDE BEHIND WORDS. IT ASKS WHAT HAPPENS WHEN OUR MEANS TO COMMUNICATE IS TAKEN AWAY FROM US, AND WONDERS IF CENSORSHIP AND SELF-CENSORSHIP ARE ONE AND THE SAME.

 

DAW GWYN EMBERTON AC EDDIE LADD AT EI GILYDD UNWAITH ETO MEWN CYNHYRCHIAD THEATR DDAWNS AGOS-ATOCH O’R ENW BABULUS. YN YMUNO Â HWYNT, FEL RHAN O GWMNI ICODACO (SEF YR INTERNATIONAL CONTEMPORAY DANCE COLLECTIVE) MAE’R COREOGRAFFWYR LEE BRUMMER AC ISRAEL ALONI, ILL DAU’N AELODAU O GWMNI DAWNS ILDANCE O SWEDEN, A JOHANNA NUUTINEN O’R FFINDIR.

MAE’N DDARN CYFAREDDOL OND CIGNOETH GAN BUMP O DDAWNSWYR A CHOREOGRAFFWYR SYDD WEDI ENNILL BRI MEWN SAWL GWLAD. A HWYTHAU’N HANNU O DRADDODIADAU ARTISTIG GWAHANOL I’W GILYDD AC YN MEDDU AR GLUST DRA WAHANOL I’W GILYDD HEFYD, MAENT YN AGOR PORTH AR LAWENYDD, HERIAU A THRAMGWYDDAU CREU GWAITH AR Y CYD.

MAE BABULUS YN CYFUNO DAWNS, STORI A CHÂN, MEWN SAWL IAITH, I DWRIO AR ÔL NATUR CYFATHREBU A’R HYN SYDD Y TU HWNT I EIRIAU. GOFYNNA BETH SYDD I’W WNEUD PAN Y DYGIR EIN GALLU I GYFATHREBU ODDI WRTHYM A PHA WAHANIAETH SYDD RHWNG SENSORIAETH AC ATAL EICH HUN RHAG DWEUD.  

 

Babulus-Wales-Poster LO-RES.jpg

Babulus was created and toured with the support of Arts Council Wales, Gothenburg International Theatre and Dance Festival, The Work Room, Wales Arts International, Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, NDCWales, Ballet Cymru, Balettakademien Stockholm, Konstnärsnämnden, and Arts Promotion Centre Finland.